I vår kropp finns en urgammal reflex/reaktion, att när fara hotar gör sig kroppen redo att möta denna. Några funktioner i kroppen stängs av (t.ex. matsmältningen) som inte behövs när man ska springa ifrån eller slåss mot "en björn", andra ökas t.ex. hjärtslagsfrekvensen. Tyvärr vet inte kroppen skillnad på mötet med en björn, eller de situationer som jagar oss idag. Det är det s.k. sympatiska systemet som automatiskt slås på - vid varje form av stress.

Som tur är finns det även ett system i kroppen som vi medvetet kan påverka; det s.k. parasympatiska systemet. Andningen kan vi reglera, så med medveten andning (hjärta och lungor känner av varandra) kan du istället skicka signalen "ingen fara!" till kroppen.

Även fysisk aktivitet som promenader - gärna i naturen - hjälper till att få en bättre balans mellan systemen.

Alla våra verksamheter inom Grön Skön Rehab hjälper till att häva stress, och skadorna av stress.