Vad är mindfulness?

På svenska kan man uttrycka det såhär - att ha sinnesnärvaro och sinnesro, samtidigt. "Att vara närvarande i nuet". Att uppleva det du gör eller vad som händer just nu, utan oro eller ältande av sådant som kan hända (framtid) eller har hänt (dåtid).     

Hur uppnår man mindfulness?

Mindfulness är något man måste träna, precis som man tränar för att få kondition. Det är färskvara - mindre träning = mindre mindful / sämre kondition.

Hur tränar man mindfulness?

Det finns flera sätt!

Vardagsövningar:  Fokusera på vad du håller på med just nu, utan att fundera på vad du gjorde tidigare eller vilket "program" som väntar.

Meditationer:  Lyssna på din kropps signaler, observera din andning m.fl.

SOAS:  Lär dig om, och öva - Stanna upp, Observera, Acceptera, Släppa

Varför är det bra att vara i mindfulness? 

Det är bra för både psykisk och fysisk hälsa! Att älta och oroa sig - det skapar stress.

Stress är bra när man blir jagad av en björn - den gör att man springer fortare, och kommer undan! Men att alltid vara stressad, och inte få återhämtning, ger skadliga effekter som högt blodtryck, utmattning, depression, ätstörningar, sömnstörningar, ångest, smärta m.m.

Att vara i mindfulness ökar glädjen, kreativiteten, flexibiliteten, effektiviteten, inlärningsförmågan, immunförsvaret, koncentrationsförmågan, tålamodet m.m. Då klarar man livets utmaningar bättre, helt enkelt.

Är mindfulness något religiöst?

Nej! Mindfulness har sina rötter inom buddhismen, men i vår västerländska variant är buddhistiska förtecken bortrensade. Det har inte heller inom buddhismen så mycket med tro att göra, det är mer en fråga om sunt förnuft. Vad man behöver är sin kropp och sin hjärna, och lite övning.

Kan det vara skadligt?

Vissa bör inte utforska sitt inre på egen hand, på något vis alls, utan tillgång till professionell hjälp. Det kan till exempel gälla personer som lider av mental sjukdom, eller drabbats av svåra trauman som man inte kan hantera minnen av. 

MIMY - Mindfulness i kombination med mediyoga och reflektioner. Utvecklat av Sara Emilionie, Balansinstitutet. Se även www.balansonline.se. Används idag på sjukhus och flera större arbetsplatser. Detta kan vi erbjuda inom Grön Skön Rehab.