Terapeutisk konst, och hantverk

Att utan ord betrakta sina tankar och känslor för att uttrycka dem i form och färg, kan öppna för att hitta bakomliggande orsaker till stress, oro och andra negativa tillstånd.

Man får möjlighet att hantera sin situation mer klarsynt, och att hitta trygghet och balans i tillvaron.

Nästa steg för ett bättre mående, kan vara att gå vidare till föreställande konst och hantverk, som övning i fokus och varande i nuet.

Här hos oss på Grön Skön Rehab finns en medarbetare som har lång erfarenhet av att använda olika material, och är utbildad inom bild och form via NTI.