Vägar till ökat inflytande

Vi på Grön Skön Rehab erbjuder studie- och samtalsgrupper som kan ge stöd och kunskap, så att vi kan påverka vårt liv och de verksamheter vi berörs av. Psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning syns inte alltid på utsidan men det märks i en människas liv. Många möts av både egna och andras negativa attityder och fördomar. Skam-och skuldkänslor hindrar människor att söka hjälp, att vara sociala, och att ha ett arbete.

- Alla människor har rätt till delaktighet i samhället, och det som berör ens eget liv. Det gäller patienter, brukare och anhöriga. Därför behöver deras röster höras och tas tillvara, säger Mårten Jansson, projektledare på NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Bakgrund: NSPH har sedan starten sett att studiematerial för olika gruppverksamheter är en viktig del av det gemensamma arbetet. Alla ska ha möjlighet att erövra kunskap som kan ge möjlighet till delaktighet och demokrati. 

Syfte: Inspiration till att utveckla och öka egenmakt och inflytande.

I studiematerialet "Din egen makt" finns en mängd tips som du kan ha nytta av för att bli den som bestämmer i ditt liv. Det handlar om att ta fram de drömmar och idéer som du har och använda dem för att förbättra ditt liv. Boken innehåller olika verktyg som du kan använda men du bestämmer själv vilka av dem som passar just dig och det som du vill förändra.