Vägar till ökat inflytande

Vi, Grön Skön Rehab, erbjuder studie- och samtalsgrupper som kan ge stöd och kunskap så att vi kan påverka vårt liv och de verksamheter vi berörs av. Psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning syns inte alltid på utsidan men det märks i en människas liv. Många möts av både egna och andras negativa attityder och fördomar. Skam-och skuldkänslor hindrar människor att söka hjälp, vara sociala och att ha ett arbete.

- Alla människor har rätt till delaktighet i samhället och det som berör ens eget liv. Det gäller patienter, brukare och anhöriga inom psykiatrin. Därför behöver deras röster höras och tas tillvara, säger Mårten Jansson, projektledare på NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Bakgrund: NSPH har sedan starten sett studiematerial för olika gruppverksamheter som en viktig del av det gemensamma arbetet. Alla ska ha möjlighet att erövra kunskap som kan ge möjlighet till delaktighet och demokrati. 

Syfte: Inspirera till att utveckla och öka egenmakt och inflytande.

I studiematerialet "Din egen makt" finns en mängd tips som du kan ha nytta av för att bli den som bestämmer i ditt liv. Det handlar om att ta fram de drömmar och idéer som du har och använda dem för att förbättra ditt liv. Boken innehåller olika verktyg som du kan använda men du bestämmer själv vilka av dem som passar just dig och det som du vill förändra.